تاریخ اکران: 1358/09/12

«رضا»(رضا بیک ایمانوردی) که برای عیادت مادرش به روستای زادگاهش رفته پس از فوت مادرش در روستا ماندگار می شود. او از زنی آبستن به نام «زینب» که خدمتکار خانه ی سالارخان است نگهداری می‌کند. اما عوامل سالارخان زینب را به قتل می‌رسانند و رضا در مظان اتهام قتل او قرار می گیرد. در راه بردن رضا به مرکز دوباره عوامل سالارخان به آن ها حمله می‌کنند و فرمانده ی پاسگاه را مصدوم می‌کنند. رضا به جای گریز از این وضعیت فرمانده را نزد شکسته بندی می‌برد که با دخترش«زرینه»(زرینه) زندگی می‌کند و از فرمانده پرستاری می کنند. ورود آن ها به خانه‌ی پیرمرد و دخترش باعث شکل‌گیری مسیر جدیدی در زندگی رضا می شود.

«رضا»(رضا بیک ایمانوردی) که برای عیادت مادرش به روستای زادگاهش رفته پس از فوت مادرش در روستا ماندگار می شود. او از زنی آبستن به نام «زینب» که خدمتکار خانه ی سالارخان است نگهداری می‌کند. اما عوامل سالارخان زینب را به قتل می‌رسانند و رضا در مظان اتهام قتل او قرار می گیرد. در راه بردن رضا به مرکز دوباره عوامل سالارخان به آن ها حمله می‌کنند و فرمانده ی پاسگاه را مصدوم می‌کنند. رضا به جای گریز از این وضعیت فرمانده را نزد شکسته بندی می‌برد که با دخترش«زرینه»(زرینه) زندگی می‌کند و از فرمانده پرستاری می کنند. ورود آن ها به خانه‌ی پیرمرد و دخترش باعث شکل‌گیری مسیر جدیدی در زندگی رضا می شود.

سایر اطلاعات فیلم سرنوشت‌سازان

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

104 دقیقه

داستان

«رضا»(رضا بیک ایمانوردی) که برای عیادت مادرش به روستای زادگاهش رفته پس از فوت مادرش در روستا ماندگار می شود. او از زنی آبستن به نام «زینب» که خدمتکار خانه ی سالارخان است نگهداری می‌کند. اما عوامل سالارخان زینب را به قتل می‌رسانند و رضا در مظان اتهام قتل او قرار می گیرد. در راه بردن رضا به مرکز دوباره عوامل سالارخان به آن ها حمله می‌کنند و فرمانده ی پاسگاه را مصدوم می‌کنند. رضا به جای گریز از این وضعیت فرمانده را نزد شکسته بندی می‌برد که با دخترش«زرینه»(زرینه) زندگی می‌کند و از فرمانده پرستاری می کنند. ورود آن ها به خانه‌ی پیرمرد و دخترش باعث شکل‌گیری مسیر جدیدی در زندگی رضا می شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل سرنوشت‌سازان

آخرین مشارکت های کاربران