خاک و خون (1363)

117 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1363/09/25
کارگردان: کامران قدکچیان

اسد مالک بزرگ روستا، یکی از دهقانان به نام کاک‌خان (مهدی فخیم‌زاده) را به قصد واگذاری زمینش برای احداث جاده کارخانه تحت‌فشار قرار می‌دهد. کاک‌خان برای وساطت و حل مسئله به شهر نزد شازده، پدر اسد می‌رود. اما شازده نمی‌تواند کاری برای کاک‌خان انجام دهد. کاک‌خان به روستا بر می‌گردد و با ماجراهای هولناکی روبرو می‌شود.

اسد مالک بزرگ روستا، یکی از دهقانان به نام کاک‌خان (مهدی فخیم‌زاده) را به قصد واگذاری زمینش برای احداث جاده کارخانه تحت‌فشار قرار می‌دهد. کاک‌خان برای وساطت و حل مسئله به شهر نزد شازده، پدر اسد می‌رود. اما شازده نمی‌تواند کاری برای کاک‌خان انجام دهد. کاک‌خان به روستا بر می‌گردد و با ماجراهای هولناکی روبرو می‌شود.

سایر اطلاعات فیلم خاک و خون

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

117 دقیقه

داستان

اسد مالک بزرگ روستا، یکی از دهقانان به نام کاک‌خان (مهدی فخیم‌زاده) را به قصد واگذاری زمینش برای احداث جاده کارخانه تحت‌فشار قرار می‌دهد. کاک‌خان برای وساطت و حل مسئله به شهر نزد شازده، پدر اسد می‌رود. اما شازده نمی‌تواند کاری برای کاک‌خان انجام دهد. کاک‌خان به روستا بر می‌گردد و با ماجراهای هولناکی روبرو می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل خاک و خون