زخمه (1363)

100 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1363/10/21
کارگردان: خسرو ملکان

حسن سنتوری (مهدی فخیم‌زاده) سرپرست یک گروه مطرب روحوضی است. او که معتاد است، همسرش (فخری خوروش) و پسرش علی را نیز به اعتیاد کشانده است. پس از انقلاب و ورچیده شدن لاله‌زار حسن برای تامین مخارجش دست به اقداماتی دیگر می‌زند.

حسن سنتوری (مهدی فخیم‌زاده) سرپرست یک گروه مطرب روحوضی است. او که معتاد است، همسرش (فخری خوروش) و پسرش علی را نیز به اعتیاد کشانده است. پس از انقلاب و ورچیده شدن لاله‌زار حسن برای تامین مخارجش دست به اقداماتی دیگر می‌زند.

سایر اطلاعات فیلم زخمه

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

100 دقیقه

داستان

حسن سنتوری (مهدی فخیم‌زاده) سرپرست یک گروه مطرب روحوضی است. او که معتاد است، همسرش (فخری خوروش) و پسرش علی را نیز به اعتیاد کشانده است. پس از انقلاب و ورچیده شدن لاله‌زار حسن برای تامین مخارجش دست به اقداماتی دیگر می‌زند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل زخمه