مریم و مانی (1358)

88 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1358/10/20

«مریم»(پوری بنایی) از همسرش جدا شده و با فرزندش سرپرستی خانواده‌ی پرجمعیت خود را به عهده دارد. آن ها برای تامین مخارج و هزینه‌های خود دچار مشکلات فراوانی هستند. تا این‌که روزی مریم با «مانی»(منوچهر احمدی) آشنا می شود و پولی را که او از بانک گرفته را می‌رباید. همه‌چیز از این‌جا در خیال مریم و مانی به گونه ای متفاوت بیان می‌شود. هرکدام در ذهن خود این ماجرا را تا آخر به گونه‌ای دلخواه رویا پردازی می کنند.

«مریم»(پوری بنایی) از همسرش جدا شده و با فرزندش سرپرستی خانواده‌ی پرجمعیت خود را به عهده دارد. آن ها برای تامین مخارج و هزینه‌های خود دچار مشکلات فراوانی هستند. تا این‌که روزی مریم با «مانی»(منوچهر احمدی) آشنا می شود و پولی را که او از بانک گرفته را می‌رباید. همه‌چیز از این‌جا در خیال مریم و مانی به گونه ای متفاوت بیان می‌شود. هرکدام در ذهن خود این ماجرا را تا آخر به گونه‌ای دلخواه رویا پردازی می کنند.

سایر اطلاعات فیلم مریم و مانی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

88 دقیقه

داستان

«مریم»(پوری بنایی) از همسرش جدا شده و با فرزندش سرپرستی خانواده‌ی پرجمعیت خود را به عهده دارد. آن ها برای تامین مخارج و هزینه‌های خود دچار مشکلات فراوانی هستند. تا این‌که روزی مریم با «مانی»(منوچهر احمدی) آشنا می شود و پولی را که او از بانک گرفته را می‌رباید. همه‌چیز از این‌جا در خیال مریم و مانی به گونه ای متفاوت بیان می‌شود. هرکدام در ذهن خود این ماجرا را تا آخر به گونه‌ای دلخواه رویا پردازی می کنند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مریم و مانی