گرداب (اکران نشده)

105 دقیقه
کارگردان: حسین دوانی

سایر اطلاعات فیلم گرداب

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

105 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل گرداب