تاریخ اکران: 1359/02/01

سه دوست قدیمی با مشکلات ناخواسته روبه‌رو می‌شوند. «غلام»(پرویز فنی‌زاده) در کارخانه‌ای مشغول به کار است. شبی به پیشنهاد «مدیرعامل»(فتحعلی اویسی) برای کار با همسرش «قدسی» به منزل او می‌روند. غلام برای تهیه تریاک از خانه بیرون می‌رود و مدیرعامل با دوستانش از قدسی هتک حرمت می کنند. غلام مدیرعامل را به قتل می‌رساند. «عبدالله»(داود رشیدی) در پی همسر سابق خود، او را در محله‌ی بدنامی پیدا می‌کند و به قتل می‌رساند. آن‌ها در گریز از دست مامورین به همراه دوستان دیگرشان به بوشهر می‌روند . سرنوشت آن‌ها در گرو رها شدن از این وضعیت است.

سه دوست قدیمی با مشکلات ناخواسته روبه‌رو می‌شوند. «غلام»(پرویز فنی‌زاده) در کارخانه‌ای مشغول به کار است. شبی به پیشنهاد «مدیرعامل»(فتحعلی اویسی) برای کار با همسرش «قدسی» به منزل او می‌روند. غلام برای تهیه تریاک از خانه بیرون می‌رود و مدیرعامل با دوستانش از قدسی هتک حرمت می کنند. غلام مدیرعامل را به قتل می‌رساند. «عبدالله»(داود رشیدی) در پی همسر سابق خود، او را در محله‌ی بدنامی پیدا می‌کند و به قتل می‌رساند. آن‌ها در گریز از دست مامورین به همراه دوستان دیگرشان به بوشهر می‌روند . سرنوشت آن‌ها در گرو رها شدن از این وضعیت است.

سایر اطلاعات فیلم قدغن

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

96 دقیقه

داستان

سه دوست قدیمی با مشکلات ناخواسته روبه‌رو می‌شوند. «غلام»(پرویز فنی‌زاده) در کارخانه‌ای مشغول به کار است. شبی به پیشنهاد «مدیرعامل»(فتحعلی اویسی) برای کار با همسرش «قدسی» به منزل او می‌روند. غلام برای تهیه تریاک از خانه بیرون می‌رود و مدیرعامل با دوستانش از قدسی هتک حرمت می کنند. غلام مدیرعامل را به قتل می‌رساند. «عبدالله»(داود رشیدی) در پی همسر سابق خود، او را در محله‌ی بدنامی پیدا می‌کند و به قتل می‌رساند. آن‌ها در گریز از دست مامورین به همراه دوستان دیگرشان به بوشهر می‌روند . سرنوشت آن‌ها در گرو رها شدن از این وضعیت است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل قدغن