نفس بریده (اکران نشده)

93 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین

«نبی»(بهروز وثوقی) پس از اخراج شدن از کارش به دلیل بیماری صرع، در حادثه ای «گلرخ»(سپیده) را که تصادف کرده به بیمارستان می‌رساند. نامزد گلرخ«خسرو»(آرش تاج‌تهرانی) و قیم او«عزت الله خان»(کیومرث ملک مطیعی)به نبی پیشنهاد می‌دهند در ازای دریافت پول از گلرخ مراقبت کنند. گلرخ به قصد خودکشی به شمال می رود و نبی نیز به دنبال او راهی می‌شود. در جریان این مسافرت آن ها به هم علاقه مند می‌شوند. اما بعد از مدتی گلرخ با دیدن نبی در دفتر کار خسرو پی به واقعیت می برد و فرار می کند. نبی به دنبال او می‌رود اما دچار حمله صرع می‌شود و نمی تواند مانع از خودکشی او شود. نبی مقصر شناخته می‌شود و بعد از بازجویی‌های فراوان وقتی تصمیم دارد شهر را ترک کند با گلرخ مواجه می‌شود. چه رازی در این میان قرار دارد؟ اتفاقاتی پیچیده در انتظار نبی است.

«نبی»(بهروز وثوقی) پس از اخراج شدن از کارش به دلیل بیماری صرع، در حادثه ای «گلرخ»(سپیده) را که تصادف کرده به بیمارستان می‌رساند. نامزد گلرخ«خسرو»(آرش تاج‌تهرانی) و قیم او«عزت الله خان»(کیومرث ملک مطیعی)به نبی پیشنهاد می‌دهند در ازای دریافت پول از گلرخ مراقبت کنند. گلرخ به قصد خودکشی به شمال می رود و نبی نیز به دنبال او راهی می‌شود. در جریان این مسافرت آن ها به هم علاقه مند می‌شوند. اما بعد از مدتی گلرخ با دیدن نبی در دفتر کار خسرو پی به واقعیت می برد و فرار می کند. نبی به دنبال او می‌رود اما دچار حمله صرع می‌شود و نمی تواند مانع از خودکشی او شود. نبی مقصر شناخته می‌شود و بعد از بازجویی‌های فراوان وقتی تصمیم دارد شهر را ترک کند با گلرخ مواجه می‌شود. چه رازی در این میان قرار دارد؟ اتفاقاتی پیچیده در انتظار نبی است.

سایر اطلاعات فیلم نفس بریده

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

93 دقیقه

داستان

«نبی»(بهروز وثوقی) پس از اخراج شدن از کارش به دلیل بیماری صرع، در حادثه ای «گلرخ»(سپیده) را که تصادف کرده به بیمارستان می‌رساند. نامزد گلرخ«خسرو»(آرش تاج‌تهرانی) و قیم او«عزت الله خان»(کیومرث ملک مطیعی)به نبی پیشنهاد می‌دهند در ازای دریافت پول از گلرخ مراقبت کنند. گلرخ به قصد خودکشی به شمال می رود و نبی نیز به دنبال او راهی می‌شود. در جریان این مسافرت آن ها به هم علاقه مند می‌شوند. اما بعد از مدتی گلرخ با دیدن نبی در دفتر کار خسرو پی به واقعیت می برد و فرار می کند. نبی به دنبال او می‌رود اما دچار حمله صرع می‌شود و نمی تواند مانع از خودکشی او شود. نبی مقصر شناخته می‌شود و بعد از بازجویی‌های فراوان وقتی تصمیم دارد شهر را ترک کند با گلرخ مواجه می‌شود. چه رازی در این میان قرار دارد؟ اتفاقاتی پیچیده در انتظار نبی است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل نفس بریده