جنگ اطهر (1358)

105 دقیقه
تاریخ اکران: 1358/05/01
کارگردان: محمدعلی نجفی
سوپر استارها: فرامرز قریبیان

«اطهر»(فرامرز قریبیان) آموزگاری است که می کوشد با دانش آموزانش رابطه ای فراتر از معلم و شاگردی داشته باشد. او در جریان زندگی یکی از شاگردانش قرار می گیرد که وضع نابه‌سامانی دارد. هم زمان مدیر مدرسه نیز برای او مشکلاتی فراهم می‌کند. او تلاش می‌کند که فتاح را با مشکلات سیاسی و اجتماعی جامعه آشناکند اما حادثه ای به انتظار او نشسته است.

«اطهر»(فرامرز قریبیان) آموزگاری است که می کوشد با دانش آموزانش رابطه ای فراتر از معلم و شاگردی داشته باشد. او در جریان زندگی یکی از شاگردانش قرار می گیرد که وضع نابه‌سامانی دارد. هم زمان مدیر مدرسه نیز برای او مشکلاتی فراهم می‌کند. او تلاش می‌کند که فتاح را با مشکلات سیاسی و اجتماعی جامعه آشناکند اما حادثه ای به انتظار او نشسته است.

سایر اطلاعات فیلم جنگ اطهر

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

105 دقیقه

داستان

«اطهر»(فرامرز قریبیان) آموزگاری است که می کوشد با دانش آموزانش رابطه ای فراتر از معلم و شاگردی داشته باشد. او در جریان زندگی یکی از شاگردانش قرار می گیرد که وضع نابه‌سامانی دارد. هم زمان مدیر مدرسه نیز برای او مشکلاتی فراهم می‌کند. او تلاش می‌کند که فتاح را با مشکلات سیاسی و اجتماعی جامعه آشناکند اما حادثه ای به انتظار او نشسته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل جنگ اطهر