کارگردان: محمد صفار

«مسیو»(آرمان) و «آقارضا»(رضا بیک‌ایمانوردی) که کارشان کیف زنی است پس از سرقت کیف یک مسافر وارد خانه‌ای می‌شوند که «مریم»(شورانگیز طباطبایی) و نامادری‌اش در آن‌جا ساکن هستند و تمام جواهرهای زن را به سرقت می‌برند. زن به شوهرش اعلام می‌کند که مریم جواهرات را دزدیده است. مریم از خانه فرار می‌کند و با مسیو و رضا تصادف می‌کند. این تصادف باعث به وجودآمدن حوادثی عظیم برای آن ها می‌شود. حوادثی که سرنوشت این سه نفر را تغییر می‌دهد.

«مسیو»(آرمان) و «آقارضا»(رضا بیک‌ایمانوردی) که کارشان کیف زنی است پس از سرقت کیف یک مسافر وارد خانه‌ای می‌شوند که «مریم»(شورانگیز طباطبایی) و نامادری‌اش در آن‌جا ساکن هستند و تمام جواهرهای زن را به سرقت می‌برند. زن به شوهرش اعلام می‌کند که مریم جواهرات را دزدیده است. مریم از خانه فرار می‌کند و با مسیو و رضا تصادف می‌کند. این تصادف باعث به وجودآمدن حوادثی عظیم برای آن ها می‌شود. حوادثی که سرنوشت این سه نفر را تغییر می‌دهد.

سایر اطلاعات فیلم خیابانی‌ها

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

93 دقیقه

داستان

«مسیو»(آرمان) و «آقارضا»(رضا بیک‌ایمانوردی) که کارشان کیف زنی است پس از سرقت کیف یک مسافر وارد خانه‌ای می‌شوند که «مریم»(شورانگیز طباطبایی) و نامادری‌اش در آن‌جا ساکن هستند و تمام جواهرهای زن را به سرقت می‌برند. زن به شوهرش اعلام می‌کند که مریم جواهرات را دزدیده است. مریم از خانه فرار می‌کند و با مسیو و رضا تصادف می‌کند. این تصادف باعث به وجودآمدن حوادثی عظیم برای آن ها می‌شود. حوادثی که سرنوشت این سه نفر را تغییر می‌دهد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل خیابانی‌ها

آخرین مشارکت های کاربران