تاریخ اکران: 1364/07/17
کارگردان: کوپال مشکوة

«پیراک»(جمشید مشایخی) از راه حمل‌و نقل ماهی‌های صیادان برای شخصی به نام «کریم سماک» روزگار می‌گذراند. «عباس»(شهاب عسگری) خبر می‌رساند که پسرش در درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر در زاهدان کشته شده است. پیراک عباس را نزد خود نگه می‌دارد اما عباس که کینه ای دیرینه با کریم دارد تصمیم می‌گیرد که انتقام خون پدرش را از او بگیرد. این موضوع سبب‌ساز حوادثی می‌شود.

«پیراک»(جمشید مشایخی) از راه حمل‌و نقل ماهی‌های صیادان برای شخصی به نام «کریم سماک» روزگار می‌گذراند. «عباس»(شهاب عسگری) خبر می‌رساند که پسرش در درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر در زاهدان کشته شده است. پیراک عباس را نزد خود نگه می‌دارد اما عباس که کینه ای دیرینه با کریم دارد تصمیم می‌گیرد که انتقام خون پدرش را از او بگیرد. این موضوع سبب‌ساز حوادثی می‌شود.

سایر اطلاعات فیلم پیراک

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

84 دقیقه

داستان

«پیراک»(جمشید مشایخی) از راه حمل‌و نقل ماهی‌های صیادان برای شخصی به نام «کریم سماک» روزگار می‌گذراند. «عباس»(شهاب عسگری) خبر می‌رساند که پسرش در درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر در زاهدان کشته شده است. پیراک عباس را نزد خود نگه می‌دارد اما عباس که کینه ای دیرینه با کریم دارد تصمیم می‌گیرد که انتقام خون پدرش را از او بگیرد. این موضوع سبب‌ساز حوادثی می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل پیراک