تاریخ اکران: 1364/01/01
کارگردان: علی عسگری

دو دوست به نام‌های «قاسم» و «عباس» یک اتوموبیل را به سرقت می‌برند. در حین فرار با پیرمردی تصادف مي‌کنند و می‌گریزند. در بیمارستان پیرمرد برای عمل جراحی نیاز به اجازه ی کتبی یکی از بستگان دارد و پلیس با تحقیق می‌فهمد که پیرمرد آشنایی به نام قاسم دارد.

دو دوست به نام‌های «قاسم» و «عباس» یک اتوموبیل را به سرقت می‌برند. در حین فرار با پیرمردی تصادف مي‌کنند و می‌گریزند. در بیمارستان پیرمرد برای عمل جراحی نیاز به اجازه ی کتبی یکی از بستگان دارد و پلیس با تحقیق می‌فهمد که پیرمرد آشنایی به نام قاسم دارد.

سایر اطلاعات فیلم یک روز گرم

اطلاعات تکمیلی
داستان

دو دوست به نام‌های «قاسم» و «عباس» یک اتوموبیل را به سرقت می‌برند. در حین فرار با پیرمردی تصادف مي‌کنند و می‌گریزند. در بیمارستان پیرمرد برای عمل جراحی نیاز به اجازه ی کتبی یکی از بستگان دارد و پلیس با تحقیق می‌فهمد که پیرمرد آشنایی به نام قاسم دارد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل یک روز گرم