تاریخ اکران: 1365/01/03
کارگردان: سعید نادری

میرویس کلاه‌برداری‌ست که گاه در لباس بزرگان و گاه در لباس طراران مردم را می‌فریبد. عیاری به نام نادر که از ماجرای کلاه‌برداری‌های میرویس با خبر است، داروغه شهر را نیز مطلع می‌کند. اما با بی‌اعتنایی داروغه، نادر خود دست به عمل می‌زند.

میرویس کلاه‌برداری‌ست که گاه در لباس بزرگان و گاه در لباس طراران مردم را می‌فریبد. عیاری به نام نادر که از ماجرای کلاه‌برداری‌های میرویس با خبر است، داروغه شهر را نیز مطلع می‌کند. اما با بی‌اعتنایی داروغه، نادر خود دست به عمل می‌زند.

سایر اطلاعات فیلم عیاران و طراران

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

99 دقیقه

داستان

میرویس کلاه‌برداری‌ست که گاه در لباس بزرگان و گاه در لباس طراران مردم را می‌فریبد. عیاری به نام نادر که از ماجرای کلاه‌برداری‌های میرویس با خبر است، داروغه شهر را نیز مطلع می‌کند. اما با بی‌اعتنایی داروغه، نادر خود دست به عمل می‌زند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل عیاران و طراران

آخرین مشارکت های کاربران