تاریخ اکران: 1365/04/24

عده‌ای زمین‌خوار و دلال پس از انقلاب ۵۷ به عکسی دست می‌یابند که در آن عده‌ای از کارمندان شهرداری با نخست وزیر رژیم سابق دیده می‌شوند. خادم‌زاده (ماشاالله افراشته) یکی از کارمندان حاضر در عکس فوق، برای شرکت در معامله‌ی غیرقانونی زمین مورد تهدید زمین‌خواران قرار می‌گیرد و دست به اقداماتی می‌زند.

عده‌ای زمین‌خوار و دلال پس از انقلاب ۵۷ به عکسی دست می‌یابند که در آن عده‌ای از کارمندان شهرداری با نخست وزیر رژیم سابق دیده می‌شوند. خادم‌زاده (ماشاالله افراشته) یکی از کارمندان حاضر در عکس فوق، برای شرکت در معامله‌ی غیرقانونی زمین مورد تهدید زمین‌خواران قرار می‌گیرد و دست به اقداماتی می‌زند.

سایر اطلاعات فیلم مدرک جرم

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

101 دقیقه

داستان

عده‌ای زمین‌خوار و دلال پس از انقلاب ۵۷ به عکسی دست می‌یابند که در آن عده‌ای از کارمندان شهرداری با نخست وزیر رژیم سابق دیده می‌شوند. خادم‌زاده (ماشاالله افراشته) یکی از کارمندان حاضر در عکس فوق، برای شرکت در معامله‌ی غیرقانونی زمین مورد تهدید زمین‌خواران قرار می‌گیرد و دست به اقداماتی می‌زند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مدرک جرم