تاریخ اکران: 1366/02/02
کارگردان: حسین زندباف

در آستانه‌ی ورود رییس جمهور آمریکا به تهران، «رضا»(هادی اسلامی) کارمند تاسیسات فرودگاه با پاسبان گشت تصادف می‌کند و در این میان اسلحه ی پاسبان گم می شود. سازمان امنیت مفقود شدن سلاح را با ترور رییس‌جمهور آمریکا مربوط می‌داند. ماجرا برای رضا و سایرین افراد در این پرونده از این جا آغاز می‌شود.

در آستانه‌ی ورود رییس جمهور آمریکا به تهران، «رضا»(هادی اسلامی) کارمند تاسیسات فرودگاه با پاسبان گشت تصادف می‌کند و در این میان اسلحه ی پاسبان گم می شود. سازمان امنیت مفقود شدن سلاح را با ترور رییس‌جمهور آمریکا مربوط می‌داند. ماجرا برای رضا و سایرین افراد در این پرونده از این جا آغاز می‌شود.

سایر اطلاعات فیلم معما

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

97 دقیقه

داستان

در آستانه‌ی ورود رییس جمهور آمریکا به تهران، «رضا»(هادی اسلامی) کارمند تاسیسات فرودگاه با پاسبان گشت تصادف می‌کند و در این میان اسلحه ی پاسبان گم می شود. سازمان امنیت مفقود شدن سلاح را با ترور رییس‌جمهور آمریکا مربوط می‌داند. ماجرا برای رضا و سایرین افراد در این پرونده از این جا آغاز می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل معما