انفجار (اکران نشده)

100 دقیقه
کارگردان: ساموئل خاچیکیان

یک گروه مبارز مسلمان برضد نظام سلطنتی تلاش می کنند انبار اسلحه‌ی خود را در شمال کشور تخلیه کنند و به دست مردم برسانند. یکی از اعضا «زنی»(آهو خردمند) است که شوهرش در زندان به سر می برد، او محل انبار را به گروه اطلاع می‌دهد. ماموران برای شناسایی اعضای گروه فردی به نام «فرهاد» را به سلول شوهر زن می‌فرستند. درگیرو دار بازدید نمایندگان صلیب سرخ از زندان اوین، ماموریت فرهاد لو می رود و بین گروه مبارز و مامورین درگیری رخ می‌دهد.

یک گروه مبارز مسلمان برضد نظام سلطنتی تلاش می کنند انبار اسلحه‌ی خود را در شمال کشور تخلیه کنند و به دست مردم برسانند. یکی از اعضا «زنی»(آهو خردمند) است که شوهرش در زندان به سر می برد، او محل انبار را به گروه اطلاع می‌دهد. ماموران برای شناسایی اعضای گروه فردی به نام «فرهاد» را به سلول شوهر زن می‌فرستند. درگیرو دار بازدید نمایندگان صلیب سرخ از زندان اوین، ماموریت فرهاد لو می رود و بین گروه مبارز و مامورین درگیری رخ می‌دهد.

سایر اطلاعات فیلم انفجار

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

100 دقیقه

داستان

یک گروه مبارز مسلمان برضد نظام سلطنتی تلاش می کنند انبار اسلحه‌ی خود را در شمال کشور تخلیه کنند و به دست مردم برسانند. یکی از اعضا «زنی»(آهو خردمند) است که شوهرش در زندان به سر می برد، او محل انبار را به گروه اطلاع می‌دهد. ماموران برای شناسایی اعضای گروه فردی به نام «فرهاد» را به سلول شوهر زن می‌فرستند. درگیرو دار بازدید نمایندگان صلیب سرخ از زندان اوین، ماموریت فرهاد لو می رود و بین گروه مبارز و مامورین درگیری رخ می‌دهد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل انفجار