مفسدین (اکران نشده)

110 دقیقه
کارگردان: امان منطقی

سایر اطلاعات فیلم مفسدین

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

110 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مفسدین