قیام (اکران نشده)

110 دقیقه
کارگردان: رضا صفایی

سایر اطلاعات فیلم قیام

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

110 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل قیام