کارگردان: حسین زندباف

«آقای سعادت» که مردی بدگمان است «آقا تقی» خیالاتی و دست و پا چلفتی را مامور می کند تا «مهندس مهران» را که قرار است با دخترش ازدواج کند زیر نظر بگیرد. آقا تقی به اشتباه فرد دیگری که شبیه اوست را دنبال می‌کند و پی می برد که او عضو یک باند قاچاق هرویین است. این اشتباه باعث به وجود آمدن حوادثی عظیم می شود.

«آقای سعادت» که مردی بدگمان است «آقا تقی» خیالاتی و دست و پا چلفتی را مامور می کند تا «مهندس مهران» را که قرار است با دخترش ازدواج کند زیر نظر بگیرد. آقا تقی به اشتباه فرد دیگری که شبیه اوست را دنبال می‌کند و پی می برد که او عضو یک باند قاچاق هرویین است. این اشتباه باعث به وجود آمدن حوادثی عظیم می شود.

سایر اطلاعات فیلم ماموریت

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

90 دقیقه

داستان

«آقای سعادت» که مردی بدگمان است «آقا تقی» خیالاتی و دست و پا چلفتی را مامور می کند تا «مهندس مهران» را که قرار است با دخترش ازدواج کند زیر نظر بگیرد. آقا تقی به اشتباه فرد دیگری که شبیه اوست را دنبال می‌کند و پی می برد که او عضو یک باند قاچاق هرویین است. این اشتباه باعث به وجود آمدن حوادثی عظیم می شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل ماموریت