تاریخ اکران: 1365/09/26
کارگردان: احمد نیک‌آذر

احمد (اکبر زنجان‌پور) حسابدار یک کارخانه و همسرش (پوران‌دخت مهین) متوجه ضعف بینایی پسرشان سامان (جواد اسلامی) می‌شوند. دکتر معالج ضعف بینایی سامان را ناشی از وجود تومور مغزی می‌داند که باید در خارج از کشور عمل شود. احمد که از عهده‌ی تامین مخارج این سفر بر نمی‌آید مورد شماتت همسرش قرار می‌گیرد. این در حالی‌ست که پژمان، مدیر اخراجی کارخانه با پیشنهادی به احمد، او را به همدستی در یک دزدی راغب می‌کند.

احمد (اکبر زنجان‌پور) حسابدار یک کارخانه و همسرش (پوران‌دخت مهین) متوجه ضعف بینایی پسرشان سامان (جواد اسلامی) می‌شوند. دکتر معالج ضعف بینایی سامان را ناشی از وجود تومور مغزی می‌داند که باید در خارج از کشور عمل شود. احمد که از عهده‌ی تامین مخارج این سفر بر نمی‌آید مورد شماتت همسرش قرار می‌گیرد. این در حالی‌ست که پژمان، مدیر اخراجی کارخانه با پیشنهادی به احمد، او را به همدستی در یک دزدی راغب می‌کند.

سایر اطلاعات فیلم سامان

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

97 دقیقه

داستان

احمد (اکبر زنجان‌پور) حسابدار یک کارخانه و همسرش (پوران‌دخت مهین) متوجه ضعف بینایی پسرشان سامان (جواد اسلامی) می‌شوند. دکتر معالج ضعف بینایی سامان را ناشی از وجود تومور مغزی می‌داند که باید در خارج از کشور عمل شود. احمد که از عهده‌ی تامین مخارج این سفر بر نمی‌آید مورد شماتت همسرش قرار می‌گیرد. این در حالی‌ست که پژمان، مدیر اخراجی کارخانه با پیشنهادی به احمد، او را به همدستی در یک دزدی راغب می‌کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل سامان