تاریخ اکران: 1360/02/23
کارگردان: محمدباقر خسروی

تعدادی اسکناس که چشمان شاه روی آن سوراخ شده در سطح شهر پخش شده است. سازمان امنیت به گمان این‌که توطئه ای حساب شده در کار است به جستجوی توطئه گران می‌پردازند و در این جستجو مردی(پرویز فنی‌زاده، رضا کرم‌رضایی) را دستگیر می‌کنند. اما این پایان ماجرا نیست.

تعدادی اسکناس که چشمان شاه روی آن سوراخ شده در سطح شهر پخش شده است. سازمان امنیت به گمان این‌که توطئه ای حساب شده در کار است به جستجوی توطئه گران می‌پردازند و در این جستجو مردی(پرویز فنی‌زاده، رضا کرم‌رضایی) را دستگیر می‌کنند. اما این پایان ماجرا نیست.

سایر اطلاعات فیلم اعدامی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

110 دقیقه

داستان

تعدادی اسکناس که چشمان شاه روی آن سوراخ شده در سطح شهر پخش شده است. سازمان امنیت به گمان این‌که توطئه ای حساب شده در کار است به جستجوی توطئه گران می‌پردازند و در این جستجو مردی(پرویز فنی‌زاده، رضا کرم‌رضایی) را دستگیر می‌کنند. اما این پایان ماجرا نیست.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل اعدامی