میراث من جنون (1360)

100 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1360/03/03
کارگردان: مهدی فخیم‌زاده
سوپر استارها: کیومرث ملک‌مطیعی

«مهدی»(مهدی فخیم‌زاده) شیفته ی «گلی»(فرزانه تاییدی) است و به دلیل حسادت «امیر»، نامزد او را به قتل می‌رساند. او پس از این‌که گلی را مورد تجاوز قرار می‌دهد دستگیر و روانه‌ی زندان می‌شود اما به دلیل نداشتن مدارک کافی آزاد می‌شود.مهدی در صدد اغفال خواهر گلی است وکیل مدافع مهدی(منوچهر فرید) که ماجرا را دریافته نقشه‌ای برای به دام انداختن مهدی طرح می‌کند.

«مهدی»(مهدی فخیم‌زاده) شیفته ی «گلی»(فرزانه تاییدی) است و به دلیل حسادت «امیر»، نامزد او را به قتل می‌رساند. او پس از این‌که گلی را مورد تجاوز قرار می‌دهد دستگیر و روانه‌ی زندان می‌شود اما به دلیل نداشتن مدارک کافی آزاد می‌شود.مهدی در صدد اغفال خواهر گلی است وکیل مدافع مهدی(منوچهر فرید) که ماجرا را دریافته نقشه‌ای برای به دام انداختن مهدی طرح می‌کند.

سایر اطلاعات فیلم میراث من جنون

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

100 دقیقه

داستان

«مهدی»(مهدی فخیم‌زاده) شیفته ی «گلی»(فرزانه تاییدی) است و به دلیل حسادت «امیر»، نامزد او را به قتل می‌رساند. او پس از این‌که گلی را مورد تجاوز قرار می‌دهد دستگیر و روانه‌ی زندان می‌شود اما به دلیل نداشتن مدارک کافی آزاد می‌شود.مهدی در صدد اغفال خواهر گلی است وکیل مدافع مهدی(منوچهر فرید) که ماجرا را دریافته نقشه‌ای برای به دام انداختن مهدی طرح می‌کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل میراث من جنون

آخرین مشارکت های کاربران