روزهای انتظار (1366)

91 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1366/08/06
کارگردان: اصغر هاشمی
سوپر استارها: گوهر خیراندیش

یک گروه از عشایر تصمیم می‌گیرند که علوفه ی احشام را بدون واسطه ی دلال‌های شهر تهیه کنند. «سبحان» یکی از افراد ایل برای گرفتن علوفه به شهر می‌رود ولی در بازگشت در کویر می‌مانند و کامیون آن ها متوقف می‌شود. تعدادی از احشام از گرسنگی تلف می‌شوند وعشایر برای تهیه علوفه پیش دلال می روند اما دلال از فروختن به آن ها سرباز می زند. آن ها برای زنده ماندن احشام دست به کار می‌شوند و اقدام عجیبی می کنند.

یک گروه از عشایر تصمیم می‌گیرند که علوفه ی احشام را بدون واسطه ی دلال‌های شهر تهیه کنند. «سبحان» یکی از افراد ایل برای گرفتن علوفه به شهر می‌رود ولی در بازگشت در کویر می‌مانند و کامیون آن ها متوقف می‌شود. تعدادی از احشام از گرسنگی تلف می‌شوند وعشایر برای تهیه علوفه پیش دلال می روند اما دلال از فروختن به آن ها سرباز می زند. آن ها برای زنده ماندن احشام دست به کار می‌شوند و اقدام عجیبی می کنند.

سایر اطلاعات فیلم روزهای انتظار

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

91 دقیقه

داستان

یک گروه از عشایر تصمیم می‌گیرند که علوفه ی احشام را بدون واسطه ی دلال‌های شهر تهیه کنند. «سبحان» یکی از افراد ایل برای گرفتن علوفه به شهر می‌رود ولی در بازگشت در کویر می‌مانند و کامیون آن ها متوقف می‌شود. تعدادی از احشام از گرسنگی تلف می‌شوند وعشایر برای تهیه علوفه پیش دلال می روند اما دلال از فروختن به آن ها سرباز می زند. آن ها برای زنده ماندن احشام دست به کار می‌شوند و اقدام عجیبی می کنند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل روزهای انتظار

آخرین مشارکت های کاربران