آری این چنین بود

121 دقیقه

یک استاد ریاضی برای پیدا کردن برادر دانشجویش و هم چنین رسیدگی به وضع دانشجویان اعزامی به جبهه می‌رود. اما در منطقه ی جنگی و با دیدن رزمندگان مسیر زندگی‌اش تغییر می‌کند.

یک استاد ریاضی برای پیدا کردن برادر دانشجویش و هم چنین رسیدگی به وضع دانشجویان اعزامی به جبهه می‌رود. اما در منطقه ی جنگی و با دیدن رزمندگان مسیر زندگی‌اش تغییر می‌کند.

سایر اطلاعات فیلم آری این چنین بود

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

121 دقیقه

داستان

یک استاد ریاضی برای پیدا کردن برادر دانشجویش و هم چنین رسیدگی به وضع دانشجویان اعزامی به جبهه می‌رود. اما در منطقه ی جنگی و با دیدن رزمندگان مسیر زندگی‌اش تغییر می‌کند.

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل آری این چنین بود

آخرین مشارکت های کاربران