تاریخ اکران: 1362/02/02
کارگردان: منصور تهرانی

کارگران یک معدن که از ظلم کارفرما به ستوه آمده‌اند، با ارسال نامه‌ای به مقام‌های دولتی، خواهان رسیدگی به وضع موجود می‌شوند. بازرسی برای رسیدگی به شکایت کارگران، به محل معدن می‌آید. اما پس از مدتی در حالی که حقایق بر بازرس آشکار است، او از پیگیری ماجرا طفره می‌رود. کارگران نیز درصدد انتقام برمی‌آیند.

کارگران یک معدن که از ظلم کارفرما به ستوه آمده‌اند، با ارسال نامه‌ای به مقام‌های دولتی، خواهان رسیدگی به وضع موجود می‌شوند. بازرسی برای رسیدگی به شکایت کارگران، به محل معدن می‌آید. اما پس از مدتی در حالی که حقایق بر بازرس آشکار است، او از پیگیری ماجرا طفره می‌رود. کارگران نیز درصدد انتقام برمی‌آیند.

سایر اطلاعات فیلم بازرس ویژه

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

136 دقیقه

داستان

کارگران یک معدن که از ظلم کارفرما به ستوه آمده‌اند، با ارسال نامه‌ای به مقام‌های دولتی، خواهان رسیدگی به وضع موجود می‌شوند. بازرسی برای رسیدگی به شکایت کارگران، به محل معدن می‌آید. اما پس از مدتی در حالی که حقایق بر بازرس آشکار است، او از پیگیری ماجرا طفره می‌رود. کارگران نیز درصدد انتقام برمی‌آیند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل بازرس ویژه