عشق بدون مرز (1378)

103 دقیقه
تاریخ اکران: 1378/09/07
کارگردان: پوران درخشنده

بعد از شروع جنگ و حملات هوایی و بمباران های پی در پی، سوزان همسر آمریکایی بیژن تصمیم می گیرد به همراه پسرش بابک و علی رغم میل بیژن به آمریکا برود. در آن جا بابک مجبور می شود به خاطر شغل مادرش که خبرنگار روزنامه ی تایمز است در یک محله ی شلوغ به مدرسه برود و هرروز شاهد درگیری های باندهای خیابانی قاچاق مواد مخدر باشد. پیگیری مادرش برای تهیه یک گزارش موجب گروگان گرفتن بابک توسط یکی از این باندها می شود. حالا حوادث تازه ای برای بیژن وخانواده اش در پیش است.

بعد از شروع جنگ و حملات هوایی و بمباران های پی در پی، سوزان همسر آمریکایی بیژن تصمیم می گیرد به همراه پسرش بابک و علی رغم میل بیژن به آمریکا برود. در آن جا بابک مجبور می شود به خاطر شغل مادرش که خبرنگار روزنامه ی تایمز است در یک محله ی شلوغ به مدرسه برود و هرروز شاهد درگیری های باندهای خیابانی قاچاق مواد مخدر باشد. پیگیری مادرش برای تهیه یک گزارش موجب گروگان گرفتن بابک توسط یکی از این باندها می شود. حالا حوادث تازه ای برای بیژن وخانواده اش در پیش است.

سایر اطلاعات فیلم عشق بدون مرز

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

103 دقیقه

داستان

بعد از شروع جنگ و حملات هوایی و بمباران های پی در پی، سوزان همسر آمریکایی بیژن تصمیم می گیرد به همراه پسرش بابک و علی رغم میل بیژن به آمریکا برود. در آن جا بابک مجبور می شود به خاطر شغل مادرش که خبرنگار روزنامه ی تایمز است در یک محله ی شلوغ به مدرسه برود و هرروز شاهد درگیری های باندهای خیابانی قاچاق مواد مخدر باشد. پیگیری مادرش برای تهیه یک گزارش موجب گروگان گرفتن بابک توسط یکی از این باندها می شود. حالا حوادث تازه ای برای بیژن وخانواده اش در پیش است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل عشق بدون مرز

آخرین مشارکت های کاربران