کوپال (آماده اکران)

Kupal

، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: کاظم ملایی
سوپر استارها: لوون هفتوان

این فیلم اولین ساخته‌ی بلند «کاظم ملایی» است و روایت زندگی یک شکارچی و تاکسیدرمی است که در روزهای پایانی سال اتفاقی زندگی او را دچار تغییر می کند. او برای گذشتن از این چالش جدید در زندگی‌اش اتفاقاتی را پشت سر می‌گذارد.

این فیلم اولین ساخته‌ی بلند «کاظم ملایی» است و روایت زندگی یک شکارچی و تاکسیدرمی است که در روزهای پایانی سال اتفاقی زندگی او را دچار تغییر می کند. او برای گذشتن از این چالش جدید در زندگی‌اش اتفاقاتی را پشت سر می‌گذارد.

جوایز کوپال | Kupal
جوایز کوپال | Kupal
جوایز کوپال | Kupal
کوپال | Kupal در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم کوپال

اطلاعات تکمیلی
داستان

این فیلم اولین ساخته‌ی بلند «کاظم ملایی» است و روایت زندگی یک شکارچی و تاکسیدرمی است که در روزهای پایانی سال اتفاقی زندگی او را دچار تغییر می کند. او برای گذشتن از این چالش جدید در زندگی‌اش اتفاقاتی را پشت سر می‌گذارد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل کوپال | Kupal

آخرین مشارکت های کاربران