خاله هما کی می‌آید؟ (آماده اکران)

، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: محسن دامادی

جدال کلامی میان یک زن نقاش و همسرش که مربی فوتبال است و روحیه‌ای نسبتا خشن دارد باعث قهر زن و بیرون رفتنش از خانه می‌شود. کودکی پنج ساله پا به خانه‌ی آن‌ها می‌گذارد و به خاطر مشغله‌های کاری مادرش نزد مرد به امانت گذاشته می‌شود. داستان از این‌جا آغاز می‌شود.

جدال کلامی میان یک زن نقاش و همسرش که مربی فوتبال است و روحیه‌ای نسبتا خشن دارد باعث قهر زن و بیرون رفتنش از خانه می‌شود. کودکی پنج ساله پا به خانه‌ی آن‌ها می‌گذارد و به خاطر مشغله‌های کاری مادرش نزد مرد به امانت گذاشته می‌شود. داستان از این‌جا آغاز می‌شود.

سایر اطلاعات فیلم خاله هما کی می‌آید؟

اطلاعات تکمیلی
داستان

جدال کلامی میان یک زن نقاش و همسرش که مربی فوتبال است و روحیه‌ای نسبتا خشن دارد باعث قهر زن و بیرون رفتنش از خانه می‌شود. کودکی پنج ساله پا به خانه‌ی آن‌ها می‌گذارد و به خاطر مشغله‌های کاری مادرش نزد مرد به امانت گذاشته می‌شود. داستان از این‌جا آغاز می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل خاله هما کی می‌آید؟

آخرین مشارکت های کاربران