پایان رویاها (آماده اکران)

، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
کارگردان: محمدعلی طالبی

یک خانواده‌ی جنگل نشین موضوع پانزدهمین فیلم سینمایی«محمدعلی طالبی» است. داستان از جایی آغاز می‌شود که پسر کوچک این خانواده وارد دردسری می‌شود. تلاش برای رهایی این فرزند از سوی پدر و مادرش ادامه‌ی فیلم را رقم می‌زند.

یک خانواده‌ی جنگل نشین موضوع پانزدهمین فیلم سینمایی«محمدعلی طالبی» است. داستان از جایی آغاز می‌شود که پسر کوچک این خانواده وارد دردسری می‌شود. تلاش برای رهایی این فرزند از سوی پدر و مادرش ادامه‌ی فیلم را رقم می‌زند.

سایر اطلاعات فیلم پایان رویاها

اطلاعات تکمیلی
داستان

یک خانواده‌ی جنگل نشین موضوع پانزدهمین فیلم سینمایی«محمدعلی طالبی» است. داستان از جایی آغاز می‌شود که پسر کوچک این خانواده وارد دردسری می‌شود. تلاش برای رهایی این فرزند از سوی پدر و مادرش ادامه‌ی فیلم را رقم می‌زند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم سینمایی پایان رویاها

آخرین مشارکت های کاربران