برف سرخ (پس از تولید (فنی))

  • فیلم سینمایی
، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: بهرام توکلی

فیلمی اجتماعی است که داستان آن حول محور بمباران سردشت اتفاق می‌افتد. «خورشید»(فاطمه معتمدآریا) زنی دردمند است که برای مداوا از سردشت به تهران می‌آید و می‌خواهد بداند تا پایان عمرش چه قدر دیگر مانده است بنابراین به مرکز درمانی می‌رود اما اتفاقاتی او را غافلگیر می‌کند که گریزی از آن‌ها نیست.

فیلمی اجتماعی است که داستان آن حول محور بمباران سردشت اتفاق می‌افتد. «خورشید»(فاطمه معتمدآریا) زنی دردمند است که برای مداوا از سردشت به تهران می‌آید و می‌خواهد بداند تا پایان عمرش چه قدر دیگر مانده است بنابراین به مرکز درمانی می‌رود اما اتفاقاتی او را غافلگیر می‌کند که گریزی از آن‌ها نیست.

سایر اطلاعات فیلم برف سرخ

حاشیه ها
  • «برف سرخ» پنجاهمین فیلم در کارنامه سینمایی «فاطمه معتمدآریا» خواهد بود.

اطلاعات تکمیلی
داستان

فیلمی اجتماعی است که داستان آن حول محور بمباران سردشت اتفاق می‌افتد. «خورشید»(فاطمه معتمدآریا) زنی دردمند است که برای مداوا از سردشت به تهران می‌آید و می‌خواهد بداند تا پایان عمرش چه قدر دیگر مانده است بنابراین به مرکز درمانی می‌رود اما اتفاقاتی او را غافلگیر می‌کند که گریزی از آن‌ها نیست.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم سینمایی برف سرخ

آخرین مشارکت های کاربران