طوفان سنجاقک (1382)

تاریخ اکران: 1382/07/24
کارگردان: شهرام مکری
جوایز طوفان سنجاقک
جوایز طوفان سنجاقک
جوایز طوفان سنجاقک
طوفان سنجاقک در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم طوفان سنجاقک

اطلاعات تکمیلی
ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل طوفان سنجاقک