تاریخ اکران: 1375/01/01
کارگردان: مسعود کیمیایی

تجارت زندگی یک روزنامه نگار(فرامرز قریبیان) را به تصویر می کشد که برای دیدن تنها پسرش سیاوش(پولاد کیمیایی) به آلمان می رود. پس از دیدار ماجرای جدایی خود را از همسرش بازگو می کند. سیاوش در یک شرایط مشابه قرار دارد. او نیز از همسرش جدا شده و به دنبال تهیه پول برای سقط جنین است. دو سارق آلمانی کیف پول پدر را که مقدار زیادی پول و مدرک در آن است، می ربایند. این فیلم که بیشترسکانس هایش در خارج از ایران تصویربرداری شده است دومین اثر کیمیایی در دهه هفتاد است.

تجارت زندگی یک روزنامه نگار(فرامرز قریبیان) را به تصویر می کشد که برای دیدن تنها پسرش سیاوش(پولاد کیمیایی) به آلمان می رود. پس از دیدار ماجرای جدایی خود را از همسرش بازگو می کند. سیاوش در یک شرایط مشابه قرار دارد. او نیز از همسرش جدا شده و به دنبال تهیه پول برای سقط جنین است. دو سارق آلمانی کیف پول پدر را که مقدار زیادی پول و مدرک در آن است، می ربایند. این فیلم که بیشترسکانس هایش در خارج از ایران تصویربرداری شده است دومین اثر کیمیایی در دهه هفتاد است.

سایر اطلاعات فیلم تجارت

حاشیه ها
  • این فیلم که بیشترسکانس هایش در خارج از ایران تصویربرداری شده است دومین اثر کیمیایی در دهه هفتاد است.

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

90 دقیقه

داستان

تجارت زندگی یک روزنامه نگار(فرامرز قریبیان) را به تصویر می کشد که برای دیدن تنها پسرش سیاوش(پولاد کیمیایی) به آلمان می رود. پس از دیدار ماجرای جدایی خود را از همسرش بازگو می کند. سیاوش در یک شرایط مشابه قرار دارد. او نیز از همسرش جدا شده و به دنبال تهیه پول برای سقط جنین است. دو سارق آلمانی کیف پول پدر را که مقدار زیادی پول و مدرک در آن است، می ربایند. این فیلم که بیشترسکانس هایش در خارج از ایران تصویربرداری شده است دومین اثر کیمیایی در دهه هفتاد است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل تجارت