پایتخت 3 (1392)

، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1392/12/29
کارگردان: سیروس مقدم
جوایز پایتخت 3
جوایز پایتخت 3
جوایز پایتخت 3
پایتخت 3 در جشنواره های مختلف 6 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم پایتخت 3

اطلاعات تکمیلی
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل پایتخت 3