ایستگاه اتمسفر (آماده اکران)

، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: مهدی جعفری

این فیلم با حال و هوایی عاشقانه، نخستین تجربه‌ی بلند سینمایی مهدی جعفری در مقام کارگردان، است. او پیش از این مدیریت فیلمبرداری فیلم‌های «بارکد»، «خشکسالی و دروغ»، «عصر یخبندان»، «بیداری برای سه روز» و «مردن به وقت شهریور» را بر عهده داشته است.

این فیلم با حال و هوایی عاشقانه، نخستین تجربه‌ی بلند سینمایی مهدی جعفری در مقام کارگردان، است. او پیش از این مدیریت فیلمبرداری فیلم‌های «بارکد»، «خشکسالی و دروغ»، «عصر یخبندان»، «بیداری برای سه روز» و «مردن به وقت شهریور» را بر عهده داشته است.

جوایز ایستگاه اتمسفر
جوایز ایستگاه اتمسفر
جوایز ایستگاه اتمسفر
ایستگاه اتمسفر در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم ایستگاه اتمسفر

داستان

این فیلم با حال و هوایی عاشقانه، نخستین تجربه‌ی بلند سینمایی مهدی جعفری در مقام کارگردان، است. او پیش از این مدیریت فیلمبرداری فیلم‌های «بارکد»، «خشکسالی و دروغ»، «عصر یخبندان»، «بیداری برای سه روز» و «مردن به وقت شهریور» را بر عهده داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل ایستگاه اتمسفر