داستان یک شهر 1

، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: اصغر فرهادی
جوایز سریال تلویزیونی داستان یک شهر 1
جوایز سریال تلویزیونی داستان یک شهر 1
جوایز سریال تلویزیونی داستان یک شهر 1
سریال تلویزیونی داستان یک شهر 1 در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم داستان یک شهر 1

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل سریال تلویزیونی داستان یک شهر 1

آخرین مشارکت های کاربران