گیتی همسر علیرضا (پس از تولید (فنی))

، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
کارگردان: حمیدرضا هنری

در «گیتی همسر علیرضا» که یک ملودرام اجتماعی است، قصه پژواکِ راز زندگی مشترک و ماندن و نماندن در بزنگاهی از زندگی ، روایت می‌شود.

در «گیتی همسر علیرضا» که یک ملودرام اجتماعی است، قصه پژواکِ راز زندگی مشترک و ماندن و نماندن در بزنگاهی از زندگی ، روایت می‌شود.

سایر اطلاعات فیلم گیتی همسر علیرضا

اطلاعات تکمیلی
داستان

در «گیتی همسر علیرضا» که یک ملودرام اجتماعی است، قصه پژواکِ راز زندگی مشترک و ماندن و نماندن در بزنگاهی از زندگی ، روایت می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم سینمایی گیتی همسر علیرضا

آخرین مشارکت های کاربران