روزگار مجنون (صدور پروانه ساخت)

کارگردان: یاسمن نصرتی

یک داستان عاشقانه، روایت فرمانده‌هان جنگ مرصاد را در شرایط بحرانی کردستان به تصویر می‌کشد. ناگفته‌های دوران جنگ ادامه‌ی اولین ساخته سینمایی «یاسمن نصرتی» را رقم می‌زند.

یک داستان عاشقانه، روایت فرمانده‌هان جنگ مرصاد را در شرایط بحرانی کردستان به تصویر می‌کشد. ناگفته‌های دوران جنگ ادامه‌ی اولین ساخته سینمایی «یاسمن نصرتی» را رقم می‌زند.

سایر اطلاعات فیلم روزگار مجنون

حاشیه ها
  • به گفته‌ی «یاسمن نصرتی» کارگردان و نویسنده فیلم تحقیقات این فیلم یک سال و نیم زمان برده است و برای بررسی بیشتر قصه به عراق رفته است.

  • داستان این فیلم بر اساس واقعیت شکل گرفته است.

داستان

یک داستان عاشقانه، روایت فرمانده‌هان جنگ مرصاد را در شرایط بحرانی کردستان به تصویر می‌کشد. ناگفته‌های دوران جنگ ادامه‌ی اولین ساخته سینمایی «یاسمن نصرتی» را رقم می‌زند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل روزگار مجنون

آخرین مشارکت های کاربران