هدف (1374)

87 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1374/12/29
کارگردان: بهرام کاظمی

«محمود»(چنگیز وثوقی) در آستانه ازدواج با «پریسا»(زیبا نادری) ماموریت می یابد که به قتل«فرخی»(محمد ابهری) صاحب کارخانه چای رسیدگی کند. پریسا با عمویش «امیرخان»(منوچهر حامدی) زندگی می‌کند که سال ها قبل در معامله زمین با فرخی هم‌کاری داشته است. بازجویی از امیرخان، پریسا را می‌رنجاند اما محمود مصرانه پیگیر این پرونده پیچیده است. او باید تمام رازهای سربه مهر را بگشاید.

«محمود»(چنگیز وثوقی) در آستانه ازدواج با «پریسا»(زیبا نادری) ماموریت می یابد که به قتل«فرخی»(محمد ابهری) صاحب کارخانه چای رسیدگی کند. پریسا با عمویش «امیرخان»(منوچهر حامدی) زندگی می‌کند که سال ها قبل در معامله زمین با فرخی هم‌کاری داشته است. بازجویی از امیرخان، پریسا را می‌رنجاند اما محمود مصرانه پیگیر این پرونده پیچیده است. او باید تمام رازهای سربه مهر را بگشاید.

سایر اطلاعات فیلم هدف

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

87 دقیقه

داستان

«محمود»(چنگیز وثوقی) در آستانه ازدواج با «پریسا»(زیبا نادری) ماموریت می یابد که به قتل«فرخی»(محمد ابهری) صاحب کارخانه چای رسیدگی کند. پریسا با عمویش «امیرخان»(منوچهر حامدی) زندگی می‌کند که سال ها قبل در معامله زمین با فرخی هم‌کاری داشته است. بازجویی از امیرخان، پریسا را می‌رنجاند اما محمود مصرانه پیگیر این پرونده پیچیده است. او باید تمام رازهای سربه مهر را بگشاید.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل هدف