کویرس وطن کوچک من (آماده اکران)

، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: سعید صادقی

فیلم ماجرای حضور «شالیش» در میدان جنگ سوریه است،

فیلم ماجرای حضور «شالیش» در میدان جنگ سوریه است،

جوایز مستند کویرس وطن کوچک من
جوایز مستند کویرس وطن کوچک من
جوایز مستند کویرس وطن کوچک من
مستند کویرس وطن کوچک من در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم کویرس وطن کوچک من

داستان

فیلم ماجرای حضور «شالیش» در میدان جنگ سوریه است،

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مستند کویرس وطن کوچک من