سبز کله غازی (1395)

تاریخ اکران: 1395/02/28

محسن و نازی برای خرید خانه به شمال تهران آمده اند ... این فیلم موفق به دریافت دیپلم افتخار بهترین فیلم کوتاه از 35 جشنواره فیلم فجر شد، آرمان خوانساری کارگردان فیلم دیپلم افتخار بازیگر مرد جشنواره ی نهال دهم با فیلم تنهایی نازی شد و دیپلم افتخار بهترین فیلم جشن تصویر سال با فیلم بن بست ، وحضور در سومین جشنواره ی فیلم پنهان نیویورک با فیلم بن بست است.

محسن و نازی برای خرید خانه به شمال تهران آمده اند ... این فیلم موفق به دریافت دیپلم افتخار بهترین فیلم کوتاه از 35 جشنواره فیلم فجر شد، آرمان خوانساری کارگردان فیلم دیپلم افتخار بازیگر مرد جشنواره ی نهال دهم با فیلم تنهایی نازی شد و دیپلم افتخار بهترین فیلم جشن تصویر سال با فیلم بن بست ، وحضور در سومین جشنواره ی فیلم پنهان نیویورک با فیلم بن بست است.

جوایز سبز کله غازی
جوایز سبز کله غازی
جوایز سبز کله غازی
سبز کله غازی در جشنواره های مختلف 4 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم سبز کله غازی

اطلاعات تکمیلی
داستان

محسن و نازی برای خرید خانه به شمال تهران آمده اند ... این فیلم موفق به دریافت دیپلم افتخار بهترین فیلم کوتاه از 35 جشنواره فیلم فجر شد، آرمان خوانساری کارگردان فیلم دیپلم افتخار بازیگر مرد جشنواره ی نهال دهم با فیلم تنهایی نازی شد و دیپلم افتخار بهترین فیلم جشن تصویر سال با فیلم بن بست ، وحضور در سومین جشنواره ی فیلم پنهان نیویورک با فیلم بن بست است.

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل سبز کله غازی