تاریخ اکران: 1375/06/14
کارگردان: حمید تمجیدی

ماموری به نام ناصر محمودی (عبدالرضا اکبری) که دخترش (لاریسا تمجیدی) با توطئه‌ی یک گروه قاچاق بین‌المللی گرفتار شده، در انتظار محاکمه مهران (احمد فخر) مسبب اصلی این توطئه است. این در حالی‌ست که اعضای این باند در ترکیه با اجیر کردن آدم‌کشی حرفه‌ای به نام آزاد (صالح کرمزی) درصدد کمک به مهران هستند.

ماموری به نام ناصر محمودی (عبدالرضا اکبری) که دخترش (لاریسا تمجیدی) با توطئه‌ی یک گروه قاچاق بین‌المللی گرفتار شده، در انتظار محاکمه مهران (احمد فخر) مسبب اصلی این توطئه است. این در حالی‌ست که اعضای این باند در ترکیه با اجیر کردن آدم‌کشی حرفه‌ای به نام آزاد (صالح کرمزی) درصدد کمک به مهران هستند.

سایر اطلاعات فیلم بازی با مرگ

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

120 دقیقه

داستان

ماموری به نام ناصر محمودی (عبدالرضا اکبری) که دخترش (لاریسا تمجیدی) با توطئه‌ی یک گروه قاچاق بین‌المللی گرفتار شده، در انتظار محاکمه مهران (احمد فخر) مسبب اصلی این توطئه است. این در حالی‌ست که اعضای این باند در ترکیه با اجیر کردن آدم‌کشی حرفه‌ای به نام آزاد (صالح کرمزی) درصدد کمک به مهران هستند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل بازی با مرگ