جای او دیگر خالی نسیت (اکران نشده)

96 دقیقه
کارگردان: مهرداد خوشبخت

سایر اطلاعات فیلم جای او دیگر خالی نسیت

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

96 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل جای او دیگر خالی نسیت

آخرین مشارکت های کاربران