تاریخ اکران: 1382/01/27

«رضا جباری» برای دادخواهی و انتقام برادر جان‌باخته‌ خودش به اتفاق همسرش«زهره» هواپیمای بویینگ مسافربری را می رباید. او و همسرش که هردو از خدمه‌ پرواز هستند این‌کار را فقط برای ضربه زدن به افرادی که برادرش را مقابل دیدگانش کشته‌اند می گیرند. هواپیما پس از کش‌و قوس‌های فراوان در خاک فلسطین به زمین می نشیند. ماموران اسرائیلی رضا را مجبور می‌کنند تا آخرین راز «عبد» برادرش را به هنگام تیرخوردن به آن‌ها بگوید.

«رضا جباری» برای دادخواهی و انتقام برادر جان‌باخته‌ خودش به اتفاق همسرش«زهره» هواپیمای بویینگ مسافربری را می رباید. او و همسرش که هردو از خدمه‌ پرواز هستند این‌کار را فقط برای ضربه زدن به افرادی که برادرش را مقابل دیدگانش کشته‌اند می گیرند. هواپیما پس از کش‌و قوس‌های فراوان در خاک فلسطین به زمین می نشیند. ماموران اسرائیلی رضا را مجبور می‌کنند تا آخرین راز «عبد» برادرش را به هنگام تیرخوردن به آن‌ها بگوید.

سایر اطلاعات فیلم زندانی 707

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

100 دقیقه

داستان

«رضا جباری» برای دادخواهی و انتقام برادر جان‌باخته‌ خودش به اتفاق همسرش«زهره» هواپیمای بویینگ مسافربری را می رباید. او و همسرش که هردو از خدمه‌ پرواز هستند این‌کار را فقط برای ضربه زدن به افرادی که برادرش را مقابل دیدگانش کشته‌اند می گیرند. هواپیما پس از کش‌و قوس‌های فراوان در خاک فلسطین به زمین می نشیند. ماموران اسرائیلی رضا را مجبور می‌کنند تا آخرین راز «عبد» برادرش را به هنگام تیرخوردن به آن‌ها بگوید.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل زندانی 707