قوچ‌ها (1395)

تاریخ اکران: 1395/02/01
جوایز قوچ‌ها
جوایز قوچ‌ها
جوایز قوچ‌ها
قوچ‌ها در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم قوچ‌ها

اطلاعات تکمیلی
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل قوچ‌ها