تاریخ اکران: 1395/02/01
کارگردان: کاتارزینا گوندک

همه‌جا سفید رنگ است و باد می‌وزد. یک پیکر غول آسا از پشت پرده‌ای از برف پدیدار می‌شود و به دل جاده می‌زند. از کنار شهرها، روستاها، خانه‌ها عبور می‌کند و در بالای تپه‌ای می‌نشیند. پیکره قصه سورئالی است درباره خلق شدن اساطیر، باورهای مذاهب و درباره میل به برتر بودن. قهرمان بشر کیست؟ شاید بزرگترین ساکن مقدس یک پارک مینیاتوری در جهان. تقدیر ویژه جشنواره مسیج تو من ، روسیه ۲۰۱۵ فراپا جشنواره فیلم گورژو ولیکوپولسکی، لهستان ۲۰۱۵ تقدیر ویژه جشنواره بین المللی فیلم لاس پالماس، اسپانیا

همه‌جا سفید رنگ است و باد می‌وزد. یک پیکر غول آسا از پشت پرده‌ای از برف پدیدار می‌شود و به دل جاده می‌زند. از کنار شهرها، روستاها، خانه‌ها عبور می‌کند و در بالای تپه‌ای می‌نشیند. پیکره قصه سورئالی است درباره خلق شدن اساطیر، باورهای مذاهب و درباره میل به برتر بودن. قهرمان بشر کیست؟ شاید بزرگترین ساکن مقدس یک پارک مینیاتوری در جهان. تقدیر ویژه جشنواره مسیج تو من ، روسیه ۲۰۱۵ فراپا جشنواره فیلم گورژو ولیکوپولسکی، لهستان ۲۰۱۵ تقدیر ویژه جشنواره بین المللی فیلم لاس پالماس، اسپانیا

جوایز پیکره
جوایز پیکره
جوایز پیکره
پیکره در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم پیکره

اطلاعات تکمیلی
داستان

همه‌جا سفید رنگ است و باد می‌وزد. یک پیکر غول آسا از پشت پرده‌ای از برف پدیدار می‌شود و به دل جاده می‌زند. از کنار شهرها، روستاها، خانه‌ها عبور می‌کند و در بالای تپه‌ای می‌نشیند. پیکره قصه سورئالی است درباره خلق شدن اساطیر، باورهای مذاهب و درباره میل به برتر بودن. قهرمان بشر کیست؟ شاید بزرگترین ساکن مقدس یک پارک مینیاتوری در جهان. تقدیر ویژه جشنواره مسیج تو من ، روسیه ۲۰۱۵ فراپا جشنواره فیلم گورژو ولیکوپولسکی، لهستان ۲۰۱۵ تقدیر ویژه جشنواره بین المللی فیلم لاس پالماس، اسپانیا

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل پیکره