ستیغ اره‌ای (اکران نشده)

جوایز ستیغ اره‌ای
جوایز ستیغ اره‌ای
جوایز ستیغ اره‌ای
ستیغ اره‌ای در جشنواره های مختلف 8 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل ستیغ اره‌ای