منچستر کنار دریا (اکران نشده)

جوایز منچستر کنار دریا
جوایز منچستر کنار دریا
جوایز منچستر کنار دریا
منچستر کنار دریا در جشنواره های مختلف 10 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل منچستر کنار دریا