ترول‌ها (اکران نشده)

جوایز ترول‌ها
جوایز ترول‌ها
جوایز ترول‌ها
ترول‌ها در جشنواره های مختلف 3 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم ترول‌ها

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل ترول‌ها