سیزدهمین (اکران نشده)

، مناسب برای تمام سنین
جوایز مستند سیزدهمین
جوایز مستند سیزدهمین
جوایز مستند سیزدهمین
مستند سیزدهمین در جشنواره های مختلف 3 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم سیزدهمین

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مستند سیزدهمین