سایه‌ای که نور شد (آماده اکران)

، مناسب برای تمام سنین

یک استاد نمایش سایه‌ای در شهر بازی بعد از پایان نمایشش متوجه می‌شود که سایه‌اش دوست ندارد با او برود و بعد از آن کشمکشی میان او و سایه‌اش به وجود می‌آید.

یک استاد نمایش سایه‌ای در شهر بازی بعد از پایان نمایشش متوجه می‌شود که سایه‌اش دوست ندارد با او برود و بعد از آن کشمکشی میان او و سایه‌اش به وجود می‌آید.

سایر اطلاعات فیلم سایه‌ای که نور شد

اطلاعات تکمیلی
داستان

یک استاد نمایش سایه‌ای در شهر بازی بعد از پایان نمایشش متوجه می‌شود که سایه‌اش دوست ندارد با او برود و بعد از آن کشمکشی میان او و سایه‌اش به وجود می‌آید.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل سایه‌ای که نور شد

آخرین مشارکت های کاربران