به چشم خواهری (آماده اکران)

کارگردان: افشین اخلاقی

دختری جوان به نام ساغر بعد از سوار شدن به یک تاکسی متوجه رابطه‌ای بین خودش و راننده در گذشته‌ای دور می‌شود.

دختری جوان به نام ساغر بعد از سوار شدن به یک تاکسی متوجه رابطه‌ای بین خودش و راننده در گذشته‌ای دور می‌شود.

سایر اطلاعات فیلم به چشم خواهری

داستان

دختری جوان به نام ساغر بعد از سوار شدن به یک تاکسی متوجه رابطه‌ای بین خودش و راننده در گذشته‌ای دور می‌شود.

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل به چشم خواهری